สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี ระดับดีมาก และรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับผลงานนวัตกรรม “เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือดชนิดพกพา” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65

การใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycle materials)

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวก ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยลดปัญหาระดับโลกที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขอย่าง ‘ภาวะโลกร้อน’ และด้วยกระแสการรักษ์โลกเป็นที่พูดถึงตลอดในระยะหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนต่างหันมาตระหนักและใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ยังมุ่งพัฒนาหาทางเลือกอื่นๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างสะดวกสบายและยังยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย วันนี้จะพาไปส่องสุดยอดนวัตกรรมปฏิวัติวงการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ ‘โลกของเรา’ ที่ไม่คิดว่ามนุษยชาติจะพัฒนามาไกลได้ขนาดนี้

Micro-biologist Annette Atkinson adjusts her power air purifying respirator during a demonstration how the monkeypox is tested for at the Utah Public Health Laboratory, July 29, 2022, in Taylorsville, Utah.

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคฝีดาษลิงทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ในเดือนกรกฎาคม

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกลุ่มหนึ่งอ้างว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทำการเพิกเฉยต่อสถานการณ์หายนะที่เลวร้ายที่สุดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการล่มสลายของสังคมและสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่าง การสูญพันธุ์ของมนุษย์ เป็นต้น