เกาะกระดาน จ.ตรัง คว้าอันดับ 1 ชายหาดดีที่สุดในโลก เมื่อปีที่ผ่านมา โดย World Beach Guide (เครดิตภาพ :กรมอุทยานฯ)

พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ทะเลเดือดกว่าปีไหน ๆ ข้อมูลจาก NOAA* และ NASA ยืนยันว่าปีนี้น้ำร้อนจัดแน่นอน ร้อนกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปีประมาณ 1 องศา และร้อนกว่าปีที่แล้ว (2566) ที่เป็นปีน้ำทะเลร้อนสุดที่บันทึกกันมา ว่าง่าย ๆ คือสถิติกำลังถูกทำลายลงแบบปีต่อปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม THEOS-2A ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. จ.ชลบุรี

เครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน

บริษัท Universal Hydrogen ที่ตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย กำลังเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องบินไอพ่นมาสู่การใช้พลังงานจาก “ไฮโดรเจน” โดยความก้าวหน้านี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการบิน เนื่องจากไฮโดรเจนจะผลิตเพียงแค่ความร้อนและน้ำทิ้งไว้เท่านั้น ซึ่งหมายถึงการช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

Bill Cooke นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์สิ่งแวดล้อมอุกกาบาตของ NASA (NASA's Meteoroid Environment Center) ได้ให้เหตุผลการพบดาวตกที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงต้นปี นอกเหนือจากการพบในช่วงปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและวันที่ชัดเจนของทุกๆ ปี เนื่องจากการศึกษาและเก็บสถิติ พบว่า ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงที่อัตราการพบเห็นลูกไฟในเวลาหัวค่ำสำหรับผู้สังเกตในซีกโลกเหนือเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงอื่นราวร้อยละ 10 - 30 และเรียกช่วงดังกล่าวว่า "ฤดูดาวตก"