ในปัจจุบันความชาญฉลาดของ AI ปัญญาประดิษฐ์ ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการทำงานของมนุษย์อย่างเราๆ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็มีบางเรื่องที่มนุษย์นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น เรื่องที่นักวิจัยอังกฤษได้มีการทดลองใช้ AI ฟังเสียงกดแป้นคีย์บอร์ดขณะกำลังใส่รหัสผ่านบนหน้าเว็บ และพบว่า AI สามารถถอดเสียงการกดเป็นตัวอักษรด้วยความแม่นยำถึง 90 %

แคนาดาผุดไอเดียพันธุ์วัวรักษ์โลก ด้วยลักษณะพิเศษในการขับก๊าซมีเทนต่ำกว่าวัวโดยทั่วไป ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาปัญหาการปล่อยก๊าซที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ตามรายงานของรอยเตอร์

สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหลือทน จนต้องมีคนเป็นลม ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อ หรือถึงกับเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากโรคลมแดดหรือฮีตสโตรก (heatstroke) มีแนวโน้มจะพบได้บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่หลายภูมิภาคของโลกเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ครั้งรุนแรง ชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

NSM เปิดตัวพิพิธภัณฑ์เสมือนแห่งใหม่ “ScIAM Meta Museum (Beta)” ชวนสัมผัสโลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านหรือดูสื่อการสอนแต่เพียงอย่างเดียว พร้อมพัฒนาสู่ระบบเมตาเวิร์ส (Metaverse) ในอนาคต

.