สื่อมวลชนในอินเดียบันทึกภาพการถ่ายทอดสดการลงจอดของยานจันทรายาน-3 เมื่อ 23 สิงหาคม 2023 (ที่มา:เอพี)

ยานอวกาศ “จันทรายาน-3” ของอินเดีย สามารถลงจอดบริเวณขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มุ่งเดินหน้าค้นคว้าดาวบริวารของโลกตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมลดโลกเลอะ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว เผยผลสำเร็จปี 65 ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้กว่า 5 ตัน สะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน และความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และสร้างมูลค่าพลาสติกใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน “อควาเจด” (AquaJade) ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อควบคุมโรคระบาด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่มีความท้าทายในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาขึ้นโดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และ ดร.เพทาย จรูญนารถ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. โดย “อควาเจด” มีศักยภาพกระตุ้นความสามารถของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ช่วยจัดการกับความเสียหายจากโรคระบาดและส่งเสริมแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ร่วมกับ กรมอนามัย แนะนำและส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ และมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ การแจ้งเตือนมลพิษของแต่ละพื้นที่เช่น ค่าฝุ่น PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียม ค่าคุณภาพอากาศ AQI และ PM10 จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ/ ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงข้อมูลฝนและอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ของกรมอุตุนิยมวิทยา