English Title : Why E-san sausage?
Authorพิชญาดา เจริญจิต
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 25 ฉบับที่ 544 (กุมภาพันธ์ 2556) หน้า 106-107
Abstract : ไส้กรอก เป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ในการถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ ไส้กรอกเป็นอาหารที่หลายชนชาติทำ จึงทำให้ไส้กรอกมีรสชาติ รูปร่างลักษณะหลากหลาย เช่น กุนเชียงของจีน ไส้กรอกปลาของญี่ปุ่น ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว ไส้กรอกปลาแนม หม่ำ ไส้กรอกอีสานเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวอีสาน ปัจจุบันมีการปรับส่วนผสมของเครื่องที่ยัดไส้ให้เข้ากับรสปากและชนิดอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงมีไส้กรอกมากมายหลายชนิดตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกปลา ไส้กรอกวุ้นเส้น ไส้กรอกหม่ำ ไส้กรอกเห็ด เป็นต้น ไส้กรอกอีสานเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำง่าย เพียงนำเนื้อหมูบด ผสมกับกระเทียม และเกลือ นวดให้เข้ากันจนเหนียว แล้วนำมายัดใส่ในไส้หมู จากนั้นนำไส้กรอกที่ได้มาผูกเชือกเป็นข้อๆ แล้วแขวนผึ่งแดดประมาณ 1 วัน ก็สามารถนำมาทอด ปิ้ง รับประทานหรือจำหน่ายได้

Subjectไส้กรอกอีสาน--การหมัก, ไส้กรอกอีสาน--การผลิต