Author : ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน
Abstract : ฟักข้าว เป็นไม้ประเภทล้มลุก มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยตามต้นไม้หรือตามรั้วบ้าน มีถิ่นกำเนิดหลายประเทศได้แก่ จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ จากงานวิจัยพบว่าการบริโภคเยื่อหุ้มเมล็ดของผลสุกมีสารที่มีประโยชน์มากมาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร จึงมีการนำเยื่อฟักข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริโภคซึ่งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปฟักข้าว บ้านตาเดาะ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเยื่อฟักข้าวแช่แข็งเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวพร้อมดื่ม น้ำฟักข้าวเข้มข้น สบู่ฟักข้าว และเค้กฟักข้าว ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี.