Author : ปาณตะวัน, นามแฝง
Sourceเส้นทางเศรษฐี
Abstract : ปัจจุบันอาหารหลายอย่าง เช่น น้ำตาลโตนด น้ำผง น้ำปลา กะปิ ข้าว มะเขือเทศ ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบผงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารผงเหล่านี้สะดวกต่อการรับประทานและพกพา สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยยังคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เช่นเดิม.