Author : วิรัตน์ ทองรอด
Sourceหมอชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 378 ว/ด/ป ต.ค. 2553 หน้าที่ 28-31
Abstractกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม สาระสำคัญที่พบในกาแฟคือ กาเฟอีน (calfeine) ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำให้เมื่อดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น ตื่นตัว ไม่ง่วงนอน จากการที่กาแฟได้รับความนิยมทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในลักษณะกาแฟสูตรผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่างๆ เช่น โสม ไฟเบอร์ เกลือแร่ ฯลฯ และโฆษณาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ ค่านิยมในปัจจุบันนิยมการผอมเพรียวร่วมกับกระแสบริโภคนิยมจึงเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟลดความอ้วนที่มีการเพิ่มสารอาหาร เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน แอล-คาร์นิทีน และโครเมียม ซึ่งยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติลดความอ้วน ยิ่งกว่านั้นมีกาแฟบางผลิตภัณฑ์ที่ผสมยาลดความอ้วน เช่น ไซบรูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งมีอันตรายสูงอีกด้วย ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรอ่านฉลากให้ชัดเจนและใช้วิจารณญาณต่อการขายและการโฆษณา.


Subjectกาแฟเพื่อสุขภาพ.