Sourceพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 25 ฉบับที่ 87 ว/ด/ป ก.ค.-ก.ย. 2556 หน้า 10-14
Abstract : โรคเบาหวาน เป็นเรื้อรัง เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดการคั่วของน้ำตาลในเลือดในอวัยวะต่างๆ เบาหวานเป็นโรคทางพันธุกรรม นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อม การรับประทานอาหาร ความเครียด ยาขับปัสสาวะ ก็มีส่วนสำคัญต่อการเกิดเบาหวานด้วย ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอาการปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณมากกว่าปกติ ถึงแม้เบาหวานจะเน้นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต แต่ก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยการดูแลสุขภาพ เมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้ยาให้น้อยที่สุด โดยการรับประทานอาหารให้ถูกส่วน มีสมุนไพรที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีรายงานการศึกษาสนับสนุนว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือด ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นพืชผักที่หาง่าย และมีความปลอดภัยสูง ได้แก่ มะระขี้นก เตยหอม กะเพรา ตำลึง อบเชยจีน อินทนิลน้ำ ช้าพลู มะรุม บัวบก ซึ่งในบทความจะให้รายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิดไว้ด้วย การรับประทานสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวาน เป็นทรงหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ยา ลดค่าใช้จ่ายและลดผลข้างเคียงของยาได้.