Author : กองบรรณาธิการเกษตรกรรมธรรมชาติ
Sourceเกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 2 (2559) 22-23
Abstract : การทำไข่เค็ม นอกจากการนำไปดองในน้ำเกลือแล้ว ยังมีวิธีการทำไข่เค็มด้วยการพอกดินสอพอง โดยผสมดินสอพองกับน้ำสะอาด ไม่ให้ข้นหรือหนืดเกินไป หมักทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมง จากนั้นเทเกลือผสมลงในดินสอพองที่หมักไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไข่เป็ดที่ล้างทำความสะอาดแล้ว คลุกเคล้ากับดินสอพองโดยให้มีความหนาพอสมควร แล้วนำไปคลุกกับขี้เถ้าแกลบให้ทั่ว ก่อนนำบรรจุลงในภาชนะ เช่น ถุงพลาสติก กล่อง แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เมื่อครบ 3-7 วัน สามารถนำมาประกอบอาหาร ประเภทไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ตุ๋นได้ หากต้องการนำไปต้ม ควรหมัก 7-20 วัน ซึ่งไข่เค็มดินสอพองนี้จะมีรสชาติไม่เค็มจัดเหมือนการดองด้วยน้ำเกลือ.

Subjectไข่เค็ม--การผลิต--สูตรดินสอพอง.