Author : พิชญาดา เจริญจิต
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 624 (มิ.ย. 2559) 120-121
Abstract : นางเล็ด ข้าวแต๋น ข้าวพอง เป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่ทำจากข้าวเหนียว ขั้นตอน และวิธีการทำข้าวแต๋น ข้าวพอง นางเล็ดให้นำเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำไว้ 1 คืนให้อ่อนตัว หลังจากแช่น้ำจนข้าวอ่อนตัวแล้ว จึงนำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุก แล้วนำมาเข้าแบบจากนั้นนำข้าวเหนียวนึ่งมาตากแห้ง นำเอาไปทอดฟู กรอบ แล้วเอามาโรยน้ำตาลที่เคี่ยวจนเหนียว ซึ่งข้าวเหนียวที่นำมาทำข้าวแต๋นต้องเป็นข้าวที่นึ่งสุกใหม่ ๆ ยังร้อนอยู่ การทอดต้องใช้น้ำมันร้อนจัด เวลาทอดต้องให้แผ่นข้าวได้รับความร้อนทั่วถึงกัน ใช้เวลาทอดขนมประมาณ 2-3 นาที แผ่นข้าวก็จะพอง กรอบได้ที่ ขนาดใหญ่กว่าเดิม ค่อยตักวางบนกระดาษซับมัน หลังจากการทอดต่อมาก็เริ่มเคี่ยวน้ำตาลสำหรับโรยหน้า ซึ่งต้องใช้น้ำตาลปิ๊ปและน้ำตาลมะพร้าว เพราะจะได้หอมอร่อยยิ่งขึ้น.

Subjectข้าวเหนียว--ผลิตภัณฑ์. อาหารพื้นบ้าน--การแปรรูป.