Author : ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 625 (มิ.ย. 2559) 108-109
Abstract : ปลาส้ม เป็นการแปรรูปอาหารจากปลา เพื่อถนอมเนื้อปลาให้เก็บไว้ได้นาน ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ผลิตแปรรูปปลาส้มห่อภายใต้ชื่อ “ส้มปลาชะโดป้าจิก” โดยใช้วัตถุดิบ คือ ปลาชะโด หรือ ปลาตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์ ปลากราย นำมาขอดเกล็ด แยกส่วนเนื้อออก นำข้าวสุกมาล้างน้ำแล้วผึ่งให้พอหมาด ๆ จากนั้น นำเกลือ ผสมกับปลา หมักไว้ 3 ชั่วโมงจึงนำปลาไปล้างแล้วหมักกับเกลือป่นอีก 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างปลาด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง และล้างด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำอีก 1 ครั้ง แล้วนำปลาไปหมักในภาชนะที่มีฝาปิด 3-4 วัน ก่อนนำมาห่อด้วยใบตอง ติดฉลากผลิตภัณฑ์จำหน่าย ซึ่งปลาส้มชะโดป้าจิกได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมด้วย.

Subjectปลาส้ม--นครพนม--ผลิตภัณฑ์ชุมชน.