Author : สาวบางแค 22, นามแฝง.
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 638 ( ม.ค. 2560 ) 97, 98
Abstract : กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวและธัญพืช เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการแปรรูปข้าว พร้อมสาธิตการแปรรูปข้าวในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คนไทยได้รู้จักการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้สนใจ ซึ่งข้าวสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น นมธัญพืช ใช้ข้าวกล้อง 1 ถ้วย ลูกเดือย 1 ถ้วย แช่น้ำ 1 คืน หรือแช่ในน้ำอุ่น 3 ชั่วโมง นำไปต้มสุกแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด จากนั้นนำไปต้มกับน้ำ 2 ลิตร จนมีลักษณะเหมือนข้าวต้มที่หุงสุกแล้วนำมากรอง จึงนำน้ำที่กรองได้ไปต้ม เติมเกลือป่นหรือน้ำตาลทรายเล็กน้อย บรรจุใส่ถ้วยหรือภาชนะเพื่อจำหน่ายหรือบริโภคได้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเม็ดบัว เหมาะสำหรับนำไปทำข้าวห่อใบบัว ข้าวกล้องผสมถั่วเขียว เหมาะสำหรับนำไปทำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ ข้าวกล้องผสมข้าวโพดหวานและมันเทศ เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทข่าวผัดธัญพืช เป็นต้น ซึ่งในบทความมีอัตราส่วนการผสมของข้าวกับวัตถุดิบอื่นๆ ในการประกอบอาหารบอกไว้อย่างละเอียด.

Subject : ข้าว.