Author : สุมิตรา จันทร์เงา
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 637 (ธ.ค. 2559) 74-75
Abstract : แนวคิดกินตามธาตุจากทฤษฎีแพทย์แผนไทยเชื่อว่า ร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ การใช้รสอาหารมาช่วยปรับสมดุลของร่างกายที่เกิดจากภาวะธาตุเสียสมดุลนั้น เป็นหนทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ด้วยตนเอง เช่น ธาตุดิน เสี่ยงต่อโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อาการปวดตามข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับระบบน้ำย่อย จึงควรกินอาหารประเภทแป้งขัดข้าวให้น้อย เพราะร่างกายจะผลาญได้ไม่หมด ควรออกกำลังกายเป็นประจำ ตัวอย่างอาหารปรับสมดุลธาตุดิน ได้แก่ ยำหรือผัดผักกูด ยำหรือแกงหัวปลี ผัดบวบ เป็นต้น ธาตุน้ำ มักเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน จมูก ลำคอ หลอดลม และทรวงอก จึงควรกินอาหารรสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยฟอกเสมหะ เช่น ฝรั่ง สตรอเบอรี่ ส้ม ธาตุลม มักเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจ อารมณ์ ความหวั่นไหว ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท อาหารปรับสมดุลธาตุลม ได้แก่ อาหารที่มีรสเผ็ด เช่น ผัดกะเพรา ผัดขิง ธาตุไฟ มักเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบน้ำดี เป็นนิ่ว ควรกินอาหาร รสขม เย็นจืด เช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มังคุด อาหารปรับสมดุลธาตุไฟ ได้แก่ แกงจืดตำลึง ผัดบวบ มะระผัดไข่ ยำเห็ดหูหนูขาว.

Subjectอาหารสุขภาพ--แง่โภชนาการ.