Author : อุษาพร ภูคัสมาส.
Sourceอาหาร 46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 59-62
Abstract : การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ จะนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนและปริมาณถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย ทำให้มีน้ำหนักตัวเหมาะกับส่วนสูงที่ควรเป็นในแต่ละวัย ดังนั้น การรับประทานอาหารให้หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จัดได้ว่าเป็นการเสริมสร้างให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งในบทความได้แนะนำอาหาร 3 เมนู ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ ราดหน้าเบญจพรรณ ผักรวมหรรษา และถั่วแดงทรงเครื่อง.

Subjectโภชนาการ--แง่อนามัย--ความปลอดภัย.