Author : อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
Sourceหมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 36-38
Abstract : เกลือ เป็นสารปรุงรสชาติอาหารให้มีความเค็ม ที่นิยมใช้กันมากเพื่อบริโภค ส่วนประกอบสำคัญของเกลือคือ โซเดียม ซึ่งมีความสำคัญกับร่างกาย ทำหน้าที่ ควบคุมและรักษาสมดุลของน้ำ รักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย และช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติ แต่การบริโภคอาหารรสเค็มซึ่งมีโซเดียมปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงมีข้อกำหนดและแนะนำว่าไม่ควรกินเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์เกินกว่า 3 กรัมต่อวัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและเพิ่มการกินพืชผักให้มากขึ้น.

Subjectอาหารเค็ม--แง่อนามัย. โซเดียม--แง่อนามัย. โซเดียมคลอไรด์--แง่อนามัย.