Author : กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน
Sourceสรุปผลงานเด่น วศ. 1, 2557 (ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557)
Abstractครีมเทียมชนิดผง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ เพื่อเพิ่มความข้นมันให้แก่ผลิตภัณฑ์ ในครีมเทียมชนิดผงมีส่วนประกอบหลัก คือ ไขมันที่มีกรดไขมันทรานส์ (tran s-fatty acid) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพิ่มปริมาณแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesteral) หรือไขมันไม่ดี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมชนิดผงปราศจากไขมันทรานส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ การผลิตครีมเทียมชนิดผงทำได้โดยนำอิมัลชันของครีมเทียม หรือครีมเทียมชนิดเหลวที่มีส่วนประกอบหลัก คือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และอิมัลซิไฟเออร์ ผ่านกระบวนการทำให้แห้งด้วย เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) ครีมเทียมชนิดผงสูตรทดลองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาขึ้นนี้มีปริมาณกรดไขมันทรานส์ ต่ำกว่าครีมเทียมชนิดผงทางการค้าประมาณ 40 เท่า และมีกรดไขมันทรานส์ต่ำกว่า 0.5 กรัม ต่อหน่วยบริโภค หรือถือว่าปราศจากกรดไขมันทรานส์

Subjectครีมเทียม. ครีมเทียม--แง่อนามัย.