Authorศรสวรรค์ ยิ้มแฟน

Sourceเส้นทางเศรษฐี 25, 439 (เม.ย. 2562) 61

Abstractกุ้งเหยียด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำกุ้งมาเหยียดให้ตัวตรง ปรุงรสชาติเค็ม หวาน ซึ่งกุ้งเหยียดป้าสุนทร บ้านสงขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะตัวเหยียดตรง รสชาติหวานเค็ม ได้รับเครื่องหมาย อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป 3 ดาวด้วย มีวิธีการทำโดยล้างกุ้งแชบ๊วยให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือก ไม่ตัดหัวกุ้ง จากนั้นนำกุ้งใส่ในภาชนะเติมน้ำสะอาด ใส่น้ำตาลและเกลือ ต้มในไฟอ่อนประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อน้ำเริ่มออกจากตัวกุ้ง ให้ต้มต่ออีก 1 ชั่วโมง จนน้ำเริ่มแห้งจึงเปิดฝา จะได้กุ้งเหยียดสำหรับบริโภคและจำหน่าย

Subjectกุ้งเหยียด. กุ้งเหยียด -- การแปรรูป.