Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 717 (15 เม.ย. 2563) 118
Abstract : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิลพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง การรับประทานข้าวกล้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยระบบย่อยอาหาร และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ การทำน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิลนอกจากได้ประโยชน์จากสารกาบาหรือ Gamma amino butyric acid ซึ่งมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยรักษาสมดุลในสมอง และป้องกันอัลไซเมอร์ ในข้าวกล้องสีนิลยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี2 และใยอาหาร ทั้งนี้ในบทความมีรายละเอียดการผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิลด้วย.


Subject : ข้าวกล้อง. ข้าวกล้อง -- การแปรรูป. เครื่องดื่มธัญพืช.