bananas-152414.jpg - 132.72 kB

Author : โกเมศ สัตยาวุธ.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 21-23
Abstract : กล้วย ถือเป็นพืชอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดเป็นอาหารอายุวัฒนะและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในภาวะที่อ่อนแอ โดยกล้วยมีแป้งเป็นส่วนประกอบร้อยละ 33.1 เมื่อนำมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยแล้วสามารถคงคุณค่าทางอาหารได้สูไม่ว่าจะเป็น เพคติน แทนนิน จึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในรูปแบบแป้งต้านทานการย่อย (Resistance Starch) ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายและสามารถขยายผลสู่การส่งเสริมการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้.


Subject : อาหาร. กล้วย. ผลิตภัณฑ์กล้วย. ผลไม้. อาหารเพื่อสุขภาพ. การแปรรูปผลิตผลเกษตร. นวัตกรรมทางการเกษตร. พืชให้แป้ง.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com