vegetables-Fruit-152621.jpg - 247.67 kB

Source : EGAT MAGAZINE 13, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 46-49
Abstract : การกินผักและผลไม้ จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันโรคและความเสื่อมสภาพของเซลล์ แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรจะเลือกกินผักและผลไม้ให้ถูกวิธี ซึ่งมีสิ่งควรคำนึงถึง ได้แก่ (1.) กินผักตามฤดูกาล จะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมี ผักตามฤดูกาลจะเติบโตตามธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติน้อย จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ผักเติบโตอย่างแข็งแรง และมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ (2.) กินผักพื้นบ้านที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในแต่ละท้องถิ่น การกินผักพื้นบ้านที่มีความหลากหลายและมักเป็นผักที่แข็งแรงไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน ไม่ผ่านกระบวนการผลิตจำนวนมากๆ จึงไม่ต้องเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีในการปลูก (3.) เลือกซื้อผักจากแหล่งที่ปลอดภัย จากแหล่งที่ไว้ใจได้ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ทราบที่มาของการผลิต (4.) ล้างผักให้เป็นนิสัย สามารถช่วยลดสารพิษและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ (5.) ปลูกผักกินเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด ได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย.


Subject : ผัก. ผักปลอดสารพิษ. การปลุงอาหาร (ผัก).

แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com