pineapple-158124.jpg - 204.36 kB

Author : กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว.
Source : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2563) 28-29
Abstract : สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ananas comosus) เป็นพืชทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อบริโภคผลสดและนำเข้าสู่อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง นอกจากจะนำมารับประทานเป็นผลไม้และนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารคาวหวานแล้ว ยังรับประทานเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้อีกด้วย เนื่องจากสับปะรดมีแอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain) ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโปรตีนได้ ในปัจจุบันความต้องการเอนไซม์โบรมิเลนเพิ่มสูงขึ้นและมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ใช้เอนไซม์โบรมิเลนทำให้เนื้อนุ่ม ช่วยในการเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาไส้ตัน ใช้ในการผลิตเบียร์ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดความขุ่นของเบียร์ในขณะเก็บรักษาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ใช้เป็นส่วนประกอบในครีมทาผิว ที่ช่วยในการขจัดเซลล์หนังกำพร้า ลดปัญหาริ้วรอย สิว และผิวแห้ง และยังช่วยลดรอยฟกช้ำและความบวมของผิวหลังจากทำทรีตเมนต์ได้ อุตสาหกรรมยามีการใช้เอมไซม์โบรมิเลนในตัวยาช่วยย่อยอาหาร นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังใช้เอมไซม์โบรมิเลนในการย่อยสลายเส้นใยโปรตีนบางส่วนจากผ้าไหมและขนสัตว์.


Subject : เอนไซม์. สับปะรด. เอนไซม์โปรติเอส. ผลไม้. พืชอาหาร. พืชเศรษฐกิจ. พืชวงศ์สับปะรด. เอนไซม์โบรมิเลน. โบรมิเลน.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com