Author : พัชร ปิริยะวินิตร.
Source : กสิกร 93, 6 (ส.ค.-ก.ย. 2563) 43-47
Abstract : มันสาคู (Maranta arundinacea L.)เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Marantaceae (วงคล้า) ชื่อสามัญ arrowroot หรือ West Indian arrowroot บางครั้งเรียกว่า สาคูขาว หรือ สาคูวิลาส เป็นไม้ล้มลุกมีอายุอยู่ได้หลายฤดู มันสาคูเป็นพืชไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่นอน เชื่อว่าเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกา ปัจจุบันมีการปลูกมันสาคูทั่วไปในเขตร้อน การปลูกมันสาคูส่วนใหญ่เพื่อสกัดแป้งจากเหง้า แป้งที่ได้มีสีขาว ไม่มีรส และไม่มีกลิ่นเมื่อแห้ง แต่มีกลิ่นจางๆเมื่อเปียกหรือสุก แป้งมีความเหนียว ย่อยได้ง่ายจึงนิยมใช้เป็นอาหารทารก แป้งจากเหง้ามันสาคู ถือเป็นคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์จากธรรมชาติแหล่งหนึ่งที่ปราศจากโปรตีนกลูเตนและคุณภาพดี ใช้ในการทำบิสกิต ขนมอบ เค้ก พุดดิ้ง และอาหารพื้นเมืองของฟิลิปปินส์อื่นๆ แล้วยังมีการนำของเหลือทิ้งจากเหง้ามาทำเป็นไวน์และกระดาษทำมือ ทั้งนี้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นจากมันสาคู เช่น แผ่นฟิล์มที่รับประทานได้จากแป้ง (starch) เป็นองค์ประกอบเสริมในยาเม็ดและยาแคปซูลโดยเป็นสารช่วยแขวนลอยในการเตรียมยาเป็นต้น.


Subject : สาคู (พืช). พืชให้แป้ง. คาร์โบไฮเดรต. ผลิตผลเกษตร. อาหาร.