Author : ศรีเวียง มีพริ้ง.
Source : กสิกร 93, 6 (ส.ค.-ก.ย. 2563) 26-30
Abstract : พืชท้องถิ่นของจังหวัดพังงาชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม คือ ผักลิ้นห่าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Launaea sermentosa (willd) Sch. Bip. ex kuntze.อยู่ในวงศ์ Asteraceae ชื่อท้องถิ่นว่าผักลิ้นห่าน ผักลิ้นเป็ดหรือผักหลักไก่ เป็นพืชที่ขึ้นได้เฉพาะในบางพื้นที่และเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดพังงา ผักลิ้นห่านเป็นพืชล้มลุกในกลุ่มหญ้าทะเล พบตามธรรมชาติในพื้นที่ริมหาดฝั่งทะเลอันดามัน ผักลิ้นห่านมีสรรพคุณทางยา แก้ปวด ร้อนใน เจ็บคอ แผลในช่องปาก ฝี แผลเปื่อย ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และแผลอักเสบเป็นหนอง สามารถใช้ได้ทั้งต้นและใบเพื่อนำมาปรุงอาหารโดยผัดน้ำมันหอย ต้มกะทิ และรับประทานร่วมกับน้ำพริกเป็นผักสดได้ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางในการเพิ่มมูลค่าผักลิ้นห่านอย่างยั่งยืนและปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตร GAP และอินทรีย์ให้กับเกษตรกรด้วย.


Subject : ผักลิ้นห่าน. การปรุงอาหาร (ผัก). ผักลิ้นห่าน – สรรพคุณทางยา. ผลิตผลเกษตร.