Author : นาราญ์ โชติอิ่มอุดม.
Source : กสิกร 93, 6 (ส.ค.-ก.ย. 2563) 84-85
Abstract : ชามัทฉะ (Matcha) มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะแตกต่างจากชาวโดยทั่วไป คือ เป็นผงละเอียดสีเขียวมีกลิ่นคล้ายสาหร่าย ผงชาสามารถผสมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นแล้วดื่มได้ทันที การดื่มชามัทฉะจึงเป็นการรับประทานใบชาทั้งใบ ต่างจากการดื่มชาแบบอื่นที่จะใช้ใบชาชงกับน้ำร้อนแล้วดื่มเฉพาะน้ำชา ชามัทฉะเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารหลากหลายชนิด จึงได้ศึกษาการแปรรูปชามัทฉะจากยอดชาจีน (Camellia sinensis var. sinensis) เบอร์ 12 ที่เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากมีการปลูกมากในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ผงชามัทฉะที่ได้เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกนำไปบริโภคและประกอบอาหารได้ตามความเหมาะสมขนาดผงชาที่ละเอียดมากเหมาะสำหรับเครื่องดื่มขนาดที่ใหญ่กว่าสามารถนำไปประกอบอาหาร เช่น เบเกอรี่ ไอศกรีม ขนมหวานต่างๆ ซึ่งจากการทดลองแปรรูปชาชนิดนี้พบว่าฤดูการผลิต การพรางแสง การนึ่งไอน้ำ การอบแห้ง การบด มีผลต่อคุณภาพของชาที่ได้.


Subject : ชา. ชาเขียว. ชาเขียว – การแปรรูป.