New List : บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่

โภชนบำบัดในทัศนะใหม่สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีผลมาจากอาหารที่กินใ

LINE ผนึกกรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ในกทม.บน LINE ALERT


LINE ประเทศไทย และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตร

บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตร
1. Albert Einstein and Ignacy Mościcki’s, Patent Application
เขียนโดย     : Zofia…

หลักสูตรออนไลน์ Hazard Analysis and Critical Control Points


ใครสนใจเรียนรู้เรื่องของ HACCP
FoSTAT มีหลักสูตรดีๆ มานำเสนอจ้า


หลักสูตรออ

ทิศทางธุรกิจบริการด้านอาหารและรับจัดเลี้ยง หลังพ้นวิกฤตโควิด-19

เทรนด์ของธุรกิจให้บริการอาหารและรับจัดเลี้ยงในปัจจุบัน มักจะเน้นไปท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ

Author : ผกาวดี ภู่จันทร์ และคนอื่นๆ.Source : PSRU Journal of Science and Technology 4, 3 (2562) 15-26Abstract : การพัฒนาผลิต

10 อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสู้

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การรับประทานอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอ

รักษา “ภูมิแพ้” ด้วย 5 สารต้าน

    อาการแพ้ส่วนใหญ่มักเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำปฏิกิริยาต้า

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 
บทคัดย่อ :
ปัจจุบันเริ่ม

นโยบายห้องสมุดสีเขียว


“สท.วศ. เป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่ง

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952 

รายชื่อบทความแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Information File - IF) ประจำเดือน กันยายน 2565

มีจำนวน 10 รายการ ดังนี้
IF 47 (16)


Two cannabis compounds inhibit COVID-19 infection in in vitro study
IF 47 (17)


Hemp and CBD…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

Author : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
Source : ราชกิจจานุเบกษา 138, ตอนพิเศษ 73 ง (30…

Q :  อยากรู้เทคโนโลยีต้องดูที่เอกสารสารสิทธิบัตรฉบับใหม่เท่านั้นหรือ

A : การประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างประกอบกัน

Science & Technology Information: One Stop Services

บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          เป็นการจัดบ

นาซ่าใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่กว่า 300 ดวง


องค์การนาซ่าเปิดเผยว่า ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการยืนยันการค้นพบดาวเค

กิจกรรม ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ


ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนกุมภาพันธ์

พิมเสน…ชื่อนี้มีกลิ่นหอม

ถ้าหากจะให้นึกถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม บรรเทาอากา

mobile application

เป็น Application ที่สำนักหอสมุดฯได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2565

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2565
จัดทำโดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาส

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช

Author : กระทรวงสาธารณสุข.
Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 102 ง (13 พ.ค. 2564) 8-18
Subject…

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 220

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิ

DSS News
ชื่อเรื่อง
:  DSS News


ผู้แต่ง
:  -


สังกัด
:  -


ประเภทสิ่งพิมพ์
:  วารสารกรม

Annual Reports 2021

รายงานประจำปี 2564 (annual report 2021)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
จัดท

เจาะลึกแก่นโลกชั้นใน “เย็นตัว-หยุดหมุน-เปลี่ยนทิศ” ได้อย่างไร


ภาพจำลองโครงสร้างด้านในของโลกและสนามแม่เหล็กโลก         
โครงสร้างทางธ

สิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent File)

รายชื่อแฟ้มสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent File)รหัสแฟ้ม
ชื่อเรื่อง
 


PAT. FILE…

annual report 2020

รายงานประจำปี 2563 (annual report 2020)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกรม

Patent File 224 Cosmetics from lemongrass

Patent File 224 Cosmetics from lemongrass
No.
Patent Number
Title
Abstract
1
WO 2010/018,526
Composition for treatment of the skin
A natural composition comprising myrtle…

ผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากผงเปลือกมังคุดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุด

Author : นิภาพร กุลณา และคนอื่นๆ.Source : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 5, 1…

รายชื่อบทความแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Information File - IF) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

มีจำนวน 10 รายการ ดังนี้
IF 10 (38)


Development and validation of ultra performance liquid chromatography (UPLC) method for the quantitative…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดออกซิน

อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 
บทคัดย่อ :
ไดออกซิน

หัวเราะกับความเครียด

หลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 วัน มีทั้งเรื่องสนุก เรื่องน่ายินดี

บริหาร..ปอด..ให้ฟิตปั๋ง

อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภ

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Application

Intranet database is the database that the agency. Has information about e-book, Articles Report, Statistic and Standards about Sciencific and Technology


Taylor&Francis Platform
Ta…

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2564

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2564
จัดทำโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยา

Q : ข้อมูลความรู้ทั้งหมดของวิธีทำผลิตภัณฑ์มีรวมอยู่ในเอกสารสิทธิบัตรหนึ่งฉบับหรือ

A : ขอบเขตของเนื้อหาทางเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับ จะครอบคลุม

Service Fees

อัตราค่าบริการบริการ
ค่าบริการ


ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าเอกสาร