New List : บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่

Science & Technology Information: One Stop Services

บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          เป็นการจัดบ

mobile application

เป็น Application ที่สำนักหอสมุดฯได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริ

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952

Thai Science Bulletin Vol.7 No.1 1952 

Q :  อยากรู้เทคโนโลยีต้องดูที่เอกสารสารสิทธิบัตรฉบับใหม่เท่านั้นหรือ

A : การประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างประกอบกัน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ชาจากพืช

Author : กระทรวงสาธารณสุข.
Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 ตอนพิเศษ 102 ง (13 พ.ค. 2564) 8-18
Subject…

บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตร

บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตร
1. Albert Einstein and Ignacy Mościcki’s, Patent Application
เขียนโดย     : Zofia…

รักษา “ภูมิแพ้” ด้วย 5 สารต้าน

    อาการแพ้ส่วนใหญ่มักเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำปฏิกิริยาต้า

หัวเราะกับความเครียด

หลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 วัน มีทั้งเรื่องสนุก เรื่องน่ายินดี

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2564

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2564
จัดทำโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยา

นาซ่าใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่กว่า 300 ดวง


องค์การนาซ่าเปิดเผยว่า ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการยืนยันการค้นพบดาวเค

กิจกรรม ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ


ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนกุมภาพันธ์

พิมเสน…ชื่อนี้มีกลิ่นหอม

ถ้าหากจะให้นึกถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม บรรเทาอากา

Annual Reports 2021

รายงานประจำปี 2564 (annual report 2021)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

Author : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
Source : ราชกิจจานุเบกษา 138, ตอนพิเศษ 73 ง (30…

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 
บทคัดย่อ :
ปัจจุบันเริ่ม

Vol.71 No.219

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือน พฤษภาคม  ปีที่พิ

DSS News
ชื่อเรื่อง
:  DSS News


ผู้แต่ง
:  -


สังกัด
:  -


ประเภทสิ่งพิมพ์
:  วารสารกรม

หลักสูตรออนไลน์ Hazard Analysis and Critical Control Points


ใครสนใจเรียนรู้เรื่องของ HACCP
FoSTAT มีหลักสูตรดีๆ มานำเสนอจ้า


หลักสูตรออ

ทิศทางธุรกิจบริการด้านอาหารและรับจัดเลี้ยง หลังพ้นวิกฤตโควิด-19

เทรนด์ของธุรกิจให้บริการอาหารและรับจัดเลี้ยงในปัจจุบัน มักจะเน้นไปท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ

Author : ผกาวดี ภู่จันทร์ และคนอื่นๆ.Source : PSRU Journal of Science and Technology 4, 3 (2562) 15-26Abstract : การพัฒนาผลิต

10 อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสู้

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การรับประทานอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอ

นโยบายห้องสมุดสีเขียว


“สท.วศ. เป็นห้องสมุดที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่ง


ฟอร์ด ประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association - PDA) สำนักงา

รายชื่อบทความแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Information File - IF) ประจำเดือน กันยายน 2565

มีจำนวน 10 รายการ ดังนี้
IF 47 (16)


Two cannabis compounds inhibit COVID-19 infection in in vitro study
IF 47 (17)


Hemp and CBD…

Application

Intranet database is the database that the agency. Has information about e-book, Articles Report, Statistic and Standards about Sciencific and Technology


Taylor&Francis Platform
Ta…

Service Fees

อัตราค่าบริการบริการ
ค่าบริการ


ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าเอกสาร

แผนการฝึกอบรมปี 2565

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด แผนการฝึกอบรม 

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับ 8 (Bulletin of Applied Science 2019)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7


วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561
จัดทำโดย สำนักงานเลขานุก

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
จัดท

annual report 2020

รายงานประจำปี 2563 (annual report 2020)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย สำนักงานเลขานุการกรม

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2563

รายงานกิจกรรม สท. ประจำปี 2563
จัดทำโดย สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยา

Q : ข้อมูลความรู้ทั้งหมดของวิธีทำผลิตภัณฑ์มีรวมอยู่ในเอกสารสิทธิบัตรหนึ่งฉบับหรือ

A : ขอบเขตของเนื้อหาทางเทคโนโลยีในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับ จะครอบคลุม

สิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent File)

รายชื่อแฟ้มสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง (Patent File)รหัสแฟ้ม
ชื่อเรื่อง
 


PAT. FILE…

5 เครื่องดื่ม “ชา” ที่ช่วยลดเสี่ยงโรคเรื้อรังอันตราย

“น้ำชา” เป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่มกันได้ในทุกเวลาของช่วงวั

Patent File 224 Cosmetics from lemongrass

Patent File 224 Cosmetics from lemongrass
No.
Patent Number
Title
Abstract
1
WO 2010/018,526
Composition for treatment of the skin
A natural composition comprising myrtle…

ปวดหลังแบบไหน...บอกอะไรได้บ้าง

ปวดหลังแบบไหน...บอกอะไรได้บ้าง
.
          อาการปวดหลังนั้นเป็นอาการทั่วไ

บริหาร..ปอด..ให้ฟิตปั๋ง

อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภ

Vol.71 No.218

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือน มกราคม  ปีที่พิม

คำถาม : หากร่างกายขาดไบโอติน (Biotin) จะมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้าง และอาหารชนิดใดบ้างที่มี Biotin

คำตอบ : หากร่างกายขาด Biotin จะมีอาการ ผมร่วง, เหี่ยวย่น,  หรือมีรอยตีนกาก่อน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดออกซิน

อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 
บทคัดย่อ :
ไดออกซิน