Author : กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.
Sourceฉลาดซื้อ 25, 214 (ธ.ค. 2561) 23-31
Abstract : ผงปรุงรส หรือ ผงปรุงรสอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู มาให้ความร้อนจนแห้ง บดเป็นผง ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ เช่น น้ำตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย โมโนโซเดียม-แอล-กลูตาแมท (ผงชูรส) ซึ่งเป็นนิยามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุงรสอาหาร (มผช 494/2547) ดังนั้น ผงปรุงรสอาหารจึงไม่ใช่ผงชูรส แต่จะมีผงชูรสอยู่ในส่วนผสม ปัจจุบัน บางผลิตภัณฑ์ได้ปรับสูตรให้ไม่มีผงชูรสเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ทั้งนี้ ได้มีการนำผงปรุงรสในท้องตลาดจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ มาพิจารณาส่วนประกอบจากฉลากของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผงปรุงรสบางยี่ห้อใช้สารชูรสอื่นแทนโมโนโซเดียมกลูตาเมท เช่น ไกลซีน ผู้บริโภคที่ต้องการเลี่ยงผงชูรสหรือสารชูรส จึงควรพิจารณาฉลากให้ถี่ถ้วน

Subjectผงปรุงรส. ผงปรุงรส -- ประเภท