English Title : The Ultimate energy drink
Author : วิริยา สังขนิยม
SourceSCIENCE ILLUSTRATED ปีที่ - ฉบับที่ 16 (ต.ค. 2555) หน้า 55 - 59
Abstract : ธรรมชาติสร้างน้ำนมแม่เพื่อตอบสนองความต้องการของทารกแรกเกิดและมีการปรับปรุงคุณภาพควบคู่กับวิวัฒนาการของมนุษย์มาโดยตลอด นมแม่อุดมไปด้วยโปรตีนและฮอร์โมนชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงเลี้ยงและคุ้มครองป้องกันทารกจากโรคภัยต่างๆ แบคทีเรียนานาชนิดที่เป็นมิตรกับคน ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะเข้าไปแพร่พันธุ์อยู่ในระบบทางเดินอาหารของทารก และทารกจำเป็นต้องได้รับส่วนผสมสูตรสำเร็จของธรรมชาตินี้ นอกจากจะมีคุณสมบัติช่วยให้ทารกมีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีเพราะมีปริมาณจุลินทรีย์ในลำไส้สูงกว่านมผง ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานเมื่อทารกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และที่สำคัญที่สุดนมแม่ยังให้การปกป้องคุ้มครองอย่างดีที่สุดจากการติดเชื้อนานาชนิดหลักจากทารกคลอดออกจากครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกอ่อนแอต่อการติดเชื้อมากที่สุด น้ำนมที่แม่ผลิตออกมาในช่วงวันแรกๆ หลังคลอดเรียกว่า นมน้ำเหลืองซึ่งอุดมไปด้วยแอนติบอดีจากระบบภูมิคุ้มกัน นมน้ำเหลืองเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อบำรุงและป้องกันโรคแก่ทารกในช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันของทารกยังไม่สมบูรณ์ ร่างกายของแม่จะผลิตนมน้ำเหลืองเพียงระยะสั้นๆ และจะไม่มีไขมันเจือปน สารอาหารในนมน้ำเหลืองมีคุณสมบัติพิเศษที่ร่างกายของทารกแรกเกิดสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรงช่วยให้ทารกมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเร็วในช่วงแรกของชีวิต เนื่องจากนมน้ำเหลืองอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายและมีสีออกเหลืองจึงได้รับสมญาว่า “ทองคำเหลว” นมแม่จึงมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น พัฒนาสมองและสายตา ปกป้องเยื่อเมือก กระเพาะและลำไส้ “ฆ่าแบคทีเรีย ป้องกันมะเร็ง เสริมสร้างระบบประสาทและเสริมสร้างการเจริญเติบโต

Subjectนมมารดา--สารอาหาร, นมมารดา--น้ำนมแรกคลอด, นมมารดา--การใช้ประโยชน์

English Title : China and ASEAN strengthen full power of food packaging
Author : สุชาติ สวัสดิยานนท์
SourceThailand Industrial Today ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 (ธันวาคม 2555) หน้า 100-103
Abstract : แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยจีนถือเป็นตัวอย่างสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เนื่องจากตั้งแต่ปี 2011 จีนมีการสั่งห้ามใช้สารเคมีที่ผิดจากการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์โดยปกติ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เด็ดขาด และกวดขันในเรื่องมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อย่างเต็มที่ ซึ่งอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 7.5% ต่อปี สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าประเทศไทย มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย อินโดนีเซีย มีขนาดตลาดใหญ่มากแต่มีอุปสรรคด้านการขนส่ง อินโดนีเซียสามารถผลิตกระดาษ Food Grade ได้เพียงประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนซึ่งอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอย่างมากและมุ่งเน้นให้เกิดบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Packaging) ส่วนสิงคโปร์มีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การขนส่งทำให้ครองความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับประเทศไทยนั้นครองสัดส่วนการตลาดในปัจจุบันได้ค่อนข้างมาก โดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน ได้ปรับทิศทางธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร มุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ สร้างจุดเชื่อมโยงประเทศในอินโดจีนและอาเซียน โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว กระป๋องบรรจุภัณฑ์อุปโภค ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Subjectภาชนะบรรจุอาหาร--การลงทุน

English Title : Borax in minced pork
Authorกองบรรณาธิการฉลาดซื้อ
Sourceฉลาดซื้อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 142 (ธันวาคม 2555) หน้า 32-36
Abstract : หมูเป็นอาหารที่คนนิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากรับประทานได้ทุกส่วนไม่ว่าจะส่วนสะโพก ขา หลังหรือคอ และที่นิยมมากอีกประเภทหนึ่งคือ “หมูบด” หรือ “หมูสับ” ที่นำไปทำอาหารได้หลายชนิด เนื้อสัตว์โดยธรรมชาติจะเน่าเสียได้ง่าย เพราะมีความชื้นสูงเหมาะแก่การขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ขายจึงมักนำสารเคมีอันตรายโดยเฉพาะสารบอแรกซ์ ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเล่มที่ 151 (พ.ศ.2536) ใส่ในเนื้อหมูบด เพื่อช่วยให้เนื้อหมูคงสภาพสด ไม่เน่าเสียง่าย และยังทำให้เนื้อหมูเด้ง กรอบ ทั้งนี้จากการตรวจหาสารบอแรกซ์ในหมูบดจากตลาดสด 5 แห่ง ที่ผู้บริโภคซื้อไปประกอบอาหาร ของนิตยสารฉลาดซื้อ พบว่ายังมีการใช้สารบอแรกซ์ กับหมูบดในตลาดสด 1 แห่ง

Subjectบอแรกซ์--เนื้อหมูบด, บอแรกซ์--ผลวิเคราะห์

English Title : Bitter taste vegetable, properties and benefits to health
Author : Wapoon
Sourceผู้ส่งออก ปีที่ 26 ฉบับที่ 609 (ธันวาคม 2555) หน้า 98-99
Abstract : ผักรสขม มีสรรพคุณทางยา ที่สามารถช่วยรักษาโรคบางชนิดได้ ผักรสขม 4 ชนิด ที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากล้น ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก มะระ และยอ ซึ่งสะเดา มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือด ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาระบาย ช่วยรักษาอาการไข้ ยอดและดอกสะเดา มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เส้นใย เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และไนอาซิน นิยมนำไปทำสะเดาน้ำปลาหวาน ขี้เหล็ก มีสรรถคุณช่วยระบายท้อง บำรุงร่างกาย แก้ระดูขาว ขับปัสสาวะ แก้ไข้ ช่วยลดความดันโลหิต และรักษากามโรค ขี้เหล็กมีวิตามินเอและซีสูง มีเส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 และไนอาซิน ยอดขี้เหล็กมีสารช่วยคลายเครียดทำให้นอนหลับสบาย นิยมนำไปทำแกงคั่วใส่กะทิ มะระ เป็นยาเจริญอาหาร ยาระบาย แก้โรคม้าม โรคตับ ขับพยาธิ มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ แก้ร้อนใน ผลอ่อนและยอดอ่อนของมะระ นิยมนำไปลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก ผัดใส่ไข่ แกงกะทิ แกงจืด ส่วนยอ มีวิตามินซีสูง ช่วยต้านมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพ ลดอาการภูมิแพ้ ช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงเลือดลม ช่วยให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นปกติ ในยอสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงใบยอปลาดุก ห่อหมกใบยอ แกงอ่อม ข้าวยำ เมี่ยง ผลของลูกยอ นำไปทำส้มตำลูกยอ น้ำลูกยอ ผลสุกนำไปจิ้มเกลือกินได้.

Subjectสมุนไพร--แง่อนามัย, สมุนไพรเสริมสุขภาพ, สะเดา--สรรพคุณทางยา, ขี้เหล็ก--สรรพคุณทางยา, มะระ--สรรพคุณทางยา, ยอ--สรรพคุณทางยา