กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ 3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่” ได้แก่ ไซรัปชนิดเข้มข้น น้ำสัมสายชูหมัก ไซเดอร์ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ระบุผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารสำคัญสูง วิตามิน E , B , B 1 และสารต้านอนุมูลอิสระ ปราศจากไขมันอิ่มตัว ชี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคสายสุขภาพ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น เศรษฐกิจประเทศยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีความเหมาะสม ทำให้สามารถเพาะปลูกข้าวได้ดี และข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องบริโภคข้าวทุกวันเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้นข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นอกจากการส่งออกในรูปของข้าวดิบโดยตรงแล้ว การนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรของไทยและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ จึงได้ดำเนิน โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วย วทน. และประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

     1.ผลิตภัณฑ์ไซรัปเข้มข้นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นกลูโคสไซรัป ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% ความเข้มข้น 65 บริกซ์ ผลิตภัณฑ์มีสีม่วงอมแดง มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอรี่ ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร มีไขมันและคอเลสเตอรอล 0% มี แอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถนำไปรับประทานกับขนมปังแทนแยม หรือนำไปเป็นสารให้ความหวานได้

     2.ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% ผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่หมักด้วยหัวเชื้ออย่างดี จาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักมีสีม่วงอมแดง มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีปริมาณกรดน้ำส้มมาตรฐาน 4.0-5.0% มีวิตามินบีและมีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอล 0%

     3.ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์พร้อมดื่ม ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบครบถ้วนทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และการประเมินทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนการประเมินความปลอดภัยและอายุการเก็บเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสดั้งเดิมและรสน้ำผึ้ง ผลิตจากน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่ 100% ไม่ผสมน้ำตาล สูตรหวานน้อย มีกลิ่นหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่

         วว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยใช้ วทน. ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในความหลากหลายของวัตถุดิบและทรัพยากรในอันดับต้นๆ ของโลก อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)