คำตอบ

ไหมอีรี่ (Samia ricin : Eri silk) เป็นพันธ์ไหมกินใบมันสำปะหลัง โดยนำมาเลี้ยงเพื่อเอาเส้นใยไว้ทำประโยชน์ด้านการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เช่นเดียวกับ ไหมหม่อน โดยไหมอีรี่เป็นไหมป่าที่มีวงจรชีวิต 45-60 วัน เลี้ยงได้ 4-5 รุ่นต่อปี ส่วนไข่ไหมฟักเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยการฟักเทียม กินใบละหุ่งและใบมันสำปะหลังเป็นอาหาร ไหมอีรี่ มีความเหนียว และมีใยไหมมากกว่าไหมทั่วไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สกว. ปั้น ไหมอีรี่ พัฒนาชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29, ฉบับที่ 644 หน้า 75.