คำตอบ

ตู้แสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ทำมาจากแผ่นอะคริลิก ไม่ใช่ทำจากแก้ว ทั้งนี้เนื่องจากอะคริลิก มีจุดเด่นเหนือกว่าแก้วหลายด้านดังนี้
1. แข็งแรงกว่าจึงทนต่อแรงดันน้ำได้มากทำให้สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นขนาดใหญ่ได้
2. ปลอดภัยกว่าเพราะไม่เกิดการแตกร้าวในลักษณะเดียวกับแก้วที่แตกกระจาย
3. ใสกว่าทำให้แสงส่องผ่านได้มากกว่า 
4. น้ำหนักเบากว่า
5. ยืดหยุ่นได้ดีกว่าจึงสามารถทำรูปร่างได้หลายลักษณะ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. นิปปุระ ผู้สร้างโลกใต้น้ำเสมือนจริงด้วยอะคริลิก. เทคโนโลยีวัสดุ. ฉบับที่ 75 (ตุลาคม-ธันวาคม ) 2557. หน้า 40.