การตรวจน้ำเสีย อาจใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเจอไวรัสในพื้นที่

     นักวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์  ตรวจพบไวรัสโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Sars-CoV2 ในระบบน้ำเสียของเมือง หลายสัปดาห์ก่อนตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 รายแรก ในเมืองเดียวกัน  การค้นพบนี้บ่งว่า การตรวจหาเชื้อในระบบน้ำเสียอาจเป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ในการตรวจจับว่า เชื้อไวรัสใหม่อยู่ในประชากรพื้นที่นั้นแล้วหรือไม่ อุจจาระของผู้ติดเชื้อ จะมีเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ปะปนอยู่ ซึ่งหมายความว่าการทดสอบน้ำเสียเพื่อหาเชื้อโรค ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการฟันธงว่า มีคนในพื้นที่ติดเชื้อแล้วหรือยัง
เนเธอร์แลนด์พบเคสยืนยันรายแรกๆ เมื่อ 27 มีนาคม
     การสุ่มตรวจน้ำเสีย เป็นวิธีการที่เนเธอร์แลนด์ใช้ตรวจหาไวรัสโปลิโอ แบคทีเรียดื้อยา และยาเสพติดในเมืองอยู่แล้ว นักวิจัยกล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจไวรัสโรคโควิด-19 ในน้ำเสีย มีความสำคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อคนงานบำบัดน้ำเสีย ขณะอีกด้าน ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนแต่เนินๆว่า ไวรัสโควิด19 เข้าไปในชุมชนนั้นแล้ว

ที่มา : Komchadluek online 1 เมษายน 2563 [https://www.komchadluek.net/news/foreign/425836?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral]