ซุมยา สวามินาธาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า คนหนุ่มสาวและผู้ที่มีสุขภาพดี อาจต้องรอจนถึงปีพ.ศ. 2565 ก่อนจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ คงจะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ระดับแนวหน้าที่ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและคนสูงอายุก่อนที่จะมีวัคซีนให้กับกลุ่มคนหนุ่มสาว

.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกแสดงความหวังด้วยว่าจะมีวัคซีนสำหรับโควิด-19 ที่ปลอดภัยและได้ผลอย่างน้อยหนึ่งชนิดใช้งานได้ในปีหน้า แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็คงจะมีในจำนวนจำกัด

.

ขณะนี้มีการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ราว 170 ชนิด แต่มีเพียง 10 ชนิดเท่านั้นที่เข้าสู่การทดลองขั้นสุดท้ายในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนจำนวนมาก

.

แต่ในช่วงหลังนี้ บริษัทเภสัชกรรมใหญ่บางรายที่ทดลองวัคซีนระยะสุดท้าย เช่น Astra Zeneca และ Johnson & Johnson ได้ประกาศระงับการทดลองชั่วคราวหลังจากที่อาสาสมัครผู้รับการทดลองวัคซีนบางคนรายงานอาการป่วย

.

ที่มา : https://www.voathai.com/a/who-youth-vaccines/5623752.html