แคมเปญ “Upcycling Plastic Waste by Aura” จะแปรรูปขวดพลาสติกให้กลายเป็นสิ่งของที่มีคุณค่า ตอกย้ำพันธกิจออราในการลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด กล่าวว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของกิจกรรมนี้ คือการเรียกคืนขวดน้ำพลาสติกจากชุมชน ด้วยการเปิดรับขวดพลาสติกทุกแบรนด์จากลูกค้า เป็นการเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีมูลค่า โดยการอัพไซคลิง หรือแปลงร่างสู่ผ้าห่มผืนใหญ่
ผ้าห่ม 1 ผืนจะต้องใช้ขวดพลาสติกถึง 50 ขวด จากนั้นเราจะนำไปส่งมอบให้กับคนรักษ์ป่าทั้ง 5 ภาค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของคนดูแลป่า ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะ แล้วยังช่วยสนับสนุนการทำงานของรักษ์ป่าทั้ง 5 ภาคไปพร้อมกับน้ำแร่ออรา”
ใครที่สนใจส่งขวดพลาสติกเปล่ามาได้ที่ ทิปโก้ ดีซี ประชาชื่น แผนก CS 1015/1 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 วงเล็บมุมกล่องว่า โครงการออรารักษ์โลกเพื่อคนรักษ์ป่า หรือจะผ่านตู้รีไซเคิลรีฟันทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tipco.net และ www.facebook.com/Auramineralwater

ที่มา : Manager online 2 กันยายน 2562  [https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000084330]