ขณะนี้ หลายประเทศพบการระบาดเพิ่มขึ้นของโคโรนาไวรัส และพยายามบริหารการแจกจ่ายวัคซีนที่มีอย่างจำกัดให้กับประชากรของตน

.

ผู้เชี่ยวชาญพยายามให้ข้อมูลรัฐบาลในการตอบคำถามหลายประการ เช่น จะเว้นช่วงเวลาการฉีดเข็มที่สอง หรือลดปริมาณการฉีดต่อหนึ่งโดสต่อคน ได้หรือไม่ โดยทั้งสองกรณี มีจุดประสงค์เพื่อให้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มีโอกาสรับวัคซีนเร็วขึ้น ขณะที่ประเทศเผชิญกับการระบาดรุนเเรง

ตั้งแต่ปีที่เเล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบาดของโควิด-19 สร้างรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ต่อวงการการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของ “ห้องเรียนออนไลน์” และผู้ที่พยายามปรับตัวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ หันมาใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่อการเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อช่วยทั้งครูและนักเรียน

ฝูงปศุสัตว์เล็มหญ้าท่ามกลางหมอกควันจากไฟป่าที่เปลี่ยนสีท้องฟ้าเป็นสีแดง (AFP / Peter Parks)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้หมีขาวหาอาหารได้น้อยลง นั้นส่งผลต่อพลังงานสะสมที่ใช้ในการจำศีลและอยู่รอดในช่วงฤดูหนาว (Paul J. RICHARDS / AFP )