กลุ่มสื่อจีนรายงาน (9 ก.ย.) งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน 2020 (China International Fair for Trade in Services: CIFTIS) ณ กรุงปักกิ่ง จัดแสดงหุ่นยนต์คัดแยกขยะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

     รายงานระบุว่า หุ่นยนต์ดังกล่าวประกอบขึ้นจากแขนกลอุตสาหกรรมแบบแขนคู่ และหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของไออาร์บี 1200 (IRB 1200) พัฒนาขึ้นโดย “เอบีบี” (ABB) บริษัทผลิตหุ่นยนต์และระบบอุตสาหกรรมชื่อดัง
หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถคัดแยกขยะได้ 4 ประเภท เช่น ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เพื่อลำเลียงไปสายพาน และนำไปรวมนำไปรีไซเคิลต่อไป
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ดังกล่าวได้รับการติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) ทำให้สามารถรองรับขยะประเภทอื่นในอนาคต และพัฒนาการระบุประเภทและคัดแยกขยะได้ดียิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติ
หุ่นยนต์อัจฉริยะนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาใช้กับสาขาอื่น เช่น การคัดแยกวัสดุ การจัดการสินค้าในสายการประกอบและการควบคุมคุณภาพสินค้า

ที่มา  : Manager online 10 กันยายน 2563 [https://mgronline.com/china/detail/9630000092360]