เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องประขุมปฐมจักรี โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5, นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี, นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด รองประธานปลูกไต โรงพยาบาลราชบุรีและคุณนพมาศ สุทธิวิรัช รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและผู้บริจาคไต ร่วมกันแถลงข่าวกรณีแพทย์สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกเป็นผลสำเร็จของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และเขตสุขภาพที่ 5

       ภายหลังทีมแพทย์ได้ทำการรักษาและผ่าตัดปลูกถ่ายไต ให้ผู้ป่วยเป็นผลสำเร็จและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติผ่านไป 20 วัน โดยทำงานร่วมกับทีมงานคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำทีมโดย ทีมผ่าตัด ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ศัลยแพทย์หลอดเลือด และทีมวิสัญญี ซึ่งผลจากการเฝ้าติดตามผู้ป่วยไม่พบอาการแทรกซ้อน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องกลับมาฟอกไตเหมือนดังเดิม

       นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า วันนี้โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีความพร้อมที่จะทำการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตให้กับผู้ป่วยในสภาวะไตวายเฉียบพลัน เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีได้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่สามารถทำงานและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจว่าภายในกลุ่ม 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี สามารถให้บริการได้และพร้อมที่จะรับผู้ป่วย ส่วนในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายนี้นับเป็นผลสำเร็จ จากการเฝ้าติดตามของทีมแพทย์พบว่าสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่มีผลบแทรกซ้อนใดๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคอวัยวะ เพื่อนำมาต่อลมหายใจผู้ป่วย

       ด้าน นพ.สมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด กล่าวว่า โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ หากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการตระหนักในการดูแลสุขภาพ จากกลุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรัง อันได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีภาวะแทรกซ้อน กลายเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน จ.ราชบุรี มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 573 ราย ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 613 ราย

ที่มา : มติชนออนไลน์ 22 พฤศจิกายน 2561 [https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_1857531]