กระทรวง DES ผลักดันการทำงานแบบ Work From Home อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รองรับการปฏิบัติงานของราชการที่มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กระทรวง DES ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งผลักดันการทำงานแบบ Work From Home อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการเริ่มต้นการทำงานแบบ Work From Home และการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติงานจำนวนมากในการส่งข้อความ ส่งไฟล์ภาพและเสียง และการแบ่งปันและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกัน
สำหรับการประชุม Video Conference หรือ e-meeting ทางกระทรวง DES ได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ให้บริการ ทั้ง 6 ราย ได้แก่ CAT, TOT, AIS, TRUE, DTAC, 3BB และผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น 4 ราย ได้แก่ CISCO, Microsoft, google และ Line ในการสนับสนุนระบบการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Team (Microsoft), Webex (Cisco) และ Hangout (Google) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์และทุก Platform ทั้ง iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด และจะได้ยกเว้นค่าบริการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว
โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก (สดช.)ในการประสานงานและให้คำปรึกษาเบื้องต้น ทั้งนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้งาน โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.onde.go.th ในระดับภาพรวมของหน่วยงาน
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 141 7010 หรือที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งขณะนี้ เบื้องต้น มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแสดงความประสงค์จะใช้งานแล้ว ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐ 64 หน่วยงาน มีผู้ขอใช้งาน 35,756 คน, รัฐวิสาหกิจ 6 หน่วยงาน มีผู้ขอใช้งาน 1,371 คน, องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน มีผู้ขอใช้งาน 75 คน, องค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน มีผู้ขอใช้งาน 8,000 คน และหน่วยงานในจังหวัด 8 หน่วยงาน มีผู้ขอใช้งาน 1,224 คน
รวมทั้งสิ้น มีหน่วยงานขอใช้งาน 84 หน่วยงาน และมีผู้ขอใช้งาน 46,426 คน (ตั้งแต่วันเปิดลงทะเบียน ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดกรอง โดยจะประสานงานให้ผู้บริการแอปพลิเคสนับสนุนการให้บริการต่อไป
กระทรวงดีอีเอส สนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการทำงานแบบ Work From Home ให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้เสมือนการปฏิบัติงานในสำนักงาน มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตต่อไป

ที่มา : Manager online 20 มีนาคม 2563 [https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000028184]