กัญชายังเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย และไม่ใช่พืชที่ปลูกได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ขออนุญาต จึงไม่แปลกถ้าหลายคนจะแยกไม่ออกว่า กัญชาต้นไหนเป็นกัญชาตัวผู้ หรือกัญชาตัวเมีย

ภายในงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จัดแสดงต้นกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในเมืองหนาว สายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองร้อน และสายพันธุ์ลูกผสม โดยบางส่วนเป็นต้นกัญชาของผู้ป่วยที่ไม่เปิดเผยชื่อให้อนุญาตนำมาจัดแสดง
สำหรับต้นกัญชาตัวผู้ จะมีเม็ดกลมเล็กๆ บริเวณก้านใบติดกับลำต้น ส่วนกัญชาตัวเมียจะมีดอกเป็นฝอยสีขาว และยังมีกัญชากะเทยที่มีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน

ที่มา :  Manger online 20 เมษายน 2562  [https://mgronline.com/science/detail/9620000038497]