สมอ.โชว์ผลงานประจำปีมากที่สุดในประวัติศาสตร์การมาตรฐานไทย นับแต่มีการก่อตั้ง ทั้งกำหนดมาตรฐานกว่า 300 เรื่อง ออกใบอนุญาต มอก.กว่า 10,000 ฉบับ เน้นให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชนทุกมิติ

     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของ สมอ.รอบปีงบประมาณ 2563 ว่า ปีนี้ สมอ.พลิกประวัติศาสตร์การมาตรฐานของไทย ที่สามารถกำหนดมาตรฐานทั้งสิ้น 310 มาตรฐาน มากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง สมอ. ทั้งมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ BCG (Bio/ Circular/Green) มาตรฐานด้านมลพิษยูโร 5 ยูโร 6 มาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกัน PM 2.5 และมาตรฐานทางการแพทย์ป้องกันโควิด ฯลฯ
ด้านการออกใบอนุญาต มอก.ปีนี้ สมอ.ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 10,358 ฉบับ ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตที่มากสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านโยธาและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,249 ฉบับ ไฟฟ้า จำนวน 2,058 ฉบับ ยานยนต์และชิ้นส่วน จำนวน 4,378 ฉบับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โภคภัณฑ์ ยาง เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1,673 ฉบับ
สมอ.ปีนี้ยังสามารถตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 1,050 ล้านบาท ขณะที่การตรวจติดตามการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ สมอ.ได้ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์แล้วจํานวน 1,118 ร้าน และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าอีกกว่า 4,000 ร้านค้า
นอกจากนี้ สมอ.ยังได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าที่ สมอ.ควบคุม ซึ่งเป็นสินค้าที่หากไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จํานวน 1,129 ฉบับ เนื่องจากไม่แจ้งข้อมูลการนําเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตย้อนหลัง เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนําเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจําหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมา 50 ปี มีการเพิกถอนไปเพียง 1 ฉบับ
“สมอ.ยังได้จัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบ ได้แก่ ชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ มูลค่ากว่า 285 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อที่จะทำให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายวันชัยกล่าว
สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปีนี้ สมอ.ได้กำหนดมาตรฐานจำนวน 51 มาตรฐาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 15 มาตรฐาน สมุนไพร 16 มาตรฐาน เครื่องดื่ม 15 มาตรฐาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 มาตรฐาน และของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก 4 มาตรฐาน รวมมาตรฐานทั้งหมดที่ได้ประกาศแล้ว จำนวน 1,581 มาตรฐาน และได้แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหน้ากากผ้า มผช.1555/2563 เพื่อให้ผู้ผลิตชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่มา : Manager online 22 กันยายน 2563  [https://mgronline.com/business/detail/9630000097104]