WWF ปากีสถาน เผยภาพลูกเสือดาวหิมะ 2 ตัว นอนเล่นพักผ่อนเกยตัวกันและกันบนเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติคุนจีราบ (Khunjerab National Park) ประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยจาก WWF หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันสร้างแนวกันชน (Buffer Zone) ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่จำนวนมาก

.

Imtiaz Ahmad ช่างภาพสัตว์ป่าและผู้อยู่เบื้องหลังภาพหายากนี้ เปิดเผยว่า เขาเฝ้าติดตามลูกเสือดาวหิมะ 2 ตัวนี้ ตั้งแต่แรกเกิด จนตอนนี้ พวกมันอายุ 6 เดือนแล้ว โดยเขามีเจตนารมณ์อยากถ่ายทอดชีวิตของเสือดาวหิมะ และความสำคัญของพวกมันในระบบนิเวศให้คนในชุมชนเข้าใจ และช่วยกันปกป้องพวกมันจากการสูญพันธุ์
.
WWF ปากีสถานทำงานอนุรักษ์เสือดาวหิมะมานานร่วมห้าศตวรรษ นับตั้งแต่การจัดการอุทยาน การลดความขัดแย้งระหว่างเสือดาวหิมะ-ชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ เพื่อลดการล่าสัตว์และบุกรุกป่า
.
ควบคู่ไปกับการทำงานวิจัยและสำรวจประชากรเสือดาวหิมะ ได้แก่ การติดปลอกคอ GPS และติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera trap) ทั่วเทือกเขา รวมถึงการจัดการพื้นที่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำลายสภาพป่าบนภูเขาจนส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเสือดาวหิมะ
.
เสือดาวหิมะเป็นสัตว์ที่ได้รับการขนานนามว่า “วิญญาณแห่งขุนเขา” แต่ความทักษะเฉพาะตัวนี้ ไม่สามารถช่วยมันให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของมนุษย์ได้ รายงานจาก WWF พบว่า เสือดาวหิมะทั่วโลก ประมาณ 221 – 450 ตัวถูกฆ่าตายเป็นประจำทุกปี โดย 55% ของการตายมีสาเหตุมาจากความแค้นของชาวบ้าน หลังเสือดาวหิมะเข้าล่าปศุสัตว์ เช่น แพะ แกะ ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้

.

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000113008