เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” กล่าวว่า อว. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีนโยบายสร้างคนและบุคลากรในทุกช่วงวัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ส่วนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือ “เยาวชน” ดังนั้น เราในฐานะหน่วยงานภาครัฐต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย โดยผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

.

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนที่สนุกสนานและได้รับความรู้ผ่านการลงมือเล่นด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้เยาวชนคลายความกังวลหลังจากอยู่บ้านเรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน” ดร.ดนุช กล่าว

.

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 6.6 ล้านคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน สำหรับปีงบประมาณ 2566 กำหนดจัดใน 11 จังหวัด โดยเริ่มที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรกใน พ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนเชียงรายเป็นจังหวัดที่ 4 และต่อจากนี้จะไปจัดงานต่อที่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จ.เพชรบูรณ์

.

นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า ดีใจแทนเยาวชนรวมทั้งคุณครู อาจารย์ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาร่วมสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ อพวช. มาร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียนแม่จันวิทยาคมแห่งนี้

.

นอกจากนี้ ในงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” อพวช.ยังร่วมกับบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” (Better Science for Better Life) โดย น.ส.จินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมมือกับ อพวช. จัดทำโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” (Better Science for Better Life) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยจัดทำและได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนไปแล้วกว่า 300 โรงเรียน และจากความสำเร็จในระยะที่ 1 จึงได้ต่อยอดโครงการในระยะที่ 2 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดย อพวช เป็นผู้พัฒนาผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเป้าหมายที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพืช รู้จักพืช และปกป้องพืช ผ่านกิจกรรมกว่า 19 กิจกรรม โดยได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียน เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงรายซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ไบเออร์ได้ดำเนินการเพื่อคืนกลับสู่จังหวัดเชียงราย

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9650000118155