คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ประกาศความสำเร็จการทำงานภายใต้แนวคิด Open Innovation Platform หรือการดำเนินธุรกิจแบบเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน โดยนำงานวิจัยทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม
2566 ณ อาคาร 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ศ.ภญ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว

.

การแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic

จากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic โดย ภก.กิตติณัฐ
ศรภิญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Pro Beta-Glucan+ ซึ่งเป็นการดำเนินงานวิจัยระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำประโยชน์จากเบต้า-กลูแคน มาผสมกับสารโพรโพลิสซัลโฟราเฟนในผงบร็อคโคลี่ วิตามินดี 3 วิตามินซี และเควอซิติน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับปอด และผลิตภัณฑ์ Innobic Probiotics GD ซึ่งดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการคัดเลือกเชื้อโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยครั้งแรกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้ง Innobic Pro Beta-Glucan+ และ Innobic Probiotics GD มีจำหน่ายแล้วที่ LAB Pharmacy ทุกสาขา

.

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Pro Beta-Glucan+ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยจากอาการ Long COVID มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงปัญหามลภาวะจากฝุ่น P.M.2.5 และจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพปอดของประชาชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สามารถบำรุงปอดให้แข็งแรงด้วยการนำเบต้ากลูแคนมาผสมกับสารออกฤทธิ์หลายชนิดเพื่อให้มีฤทธิ์เสริมกันในการฟื้นฟูปอดได้ 100% ซึ่งจากทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ Innobic Pro Beta-Glucan+ สามารถปกป้องและฟื้นฟูปอดได้

.

ผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งคนปกติที่อยากเสริมสร้างสุขภาพตนเองให้ดีก็สามารถทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ได้ เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนจากโลหะหนัก ซึ่งน่าจะช่วยให้การทำงานของร่างกายโดยรวมดีขึ้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

.

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ กล่าวถึงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Pro Beta-Glucan+ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ว่ามีความสำคัญมาก ในฐานะนักวิจัย ผลงานวิจัยส่วนใหญ่กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ต้องใช้เวลานานมาก เนื่องจากเรามีองค์ความรู้ แต่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด สามารถเข้ามาช่วยได้ในส่วนของมาตรฐานและการดูแลการผลิต

.

“ขอให้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคนไทย ผู้ที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วย
ประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วย” คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000009854