ในปัจจุบันปัญหาในการกำจัด “ขยะ” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของทุกๆ ประเทศทั่วโลกที่ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากปัญหานี้มีผลกระทบเป็นวงกว้าง และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

.

ด้วยเหตุนี้ Recycleye สตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยในการกำจัดขยะให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การคัดแยกขยะนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ด้วยการนำภาพกว่า 3 ล้านภาพ มาวิเคราะห์ ผนวกกับความเร็วที่ 60 เฟรมต่อวินาที ทำให้สามารถตรวจจับและแยกความแตกต่างของสี รูปร่าง บรรจุภัณฑ์ของของขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำกว่าการแยกขยะของมนุษย์ และ AI ยังสามารถเรียนรู้บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างประหลาดๆ เพื่อให้คัดแยกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย

.

ในเรื่องขั้นตอนการทำงานของ Recycleye คือ กล้องจะเก็บภาพขยะที่ผสมกันมาจากการทิ้งขอมนุษย์ และถูกเข้ามายังผ่านสายพาน อัลกอริทึมจะประมวลผลจากรูปภาพเพื่อระบุว่า ขยะแต่ละชิ้นเป็นขยะอะไร และจัดลำดับความสำคัญในการเลือก จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังแขนกลที่จะหยิบและแยกสิ่งของที่ต้องการรีไซเคิลหรือนำไปกำจัดต่อให้ถูกวิธี

.

นอกจากจะแยกขยะได้อย่างแม่นยำแล้ว AI ยังได้มีการบันทึกข้อมูลประมวลผล เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของขยะว่ามีคาร์บอน หรือไฮโดรเจนในสัดส่วนเท่าไหร่อีกด้วย

.

ใครจะรู้ว่าขั้นต้อนการแยกขยะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศและธรรมชาติอย่างมาก หากการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี เช่น การเผาขยะ ก็จะสร้างมลพิษให้กับอากาศ มลพิษจากการเผาขยะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ หากมีการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพแล้ว โลกของเราก็คงจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และสภาพอากาศก็คงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววัน

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9660000070513