การปลูกพืชบนดวงจันทร์ ถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยสำคัญในภารกิจการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์โลก หากทำสำเร็จแล้วก็จะส่งผลดีถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับมนุษย์ที่จะไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และในปัจจุบันการทดลองใช้ดินตัวอย่างจากดวงจันทร์มาทดลองปลูกพืชก็ได้สำเร็จไปอีกขั้น ด้วยการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่บนโลกเป็นตัวช่วยทำให้ดินดวงจันทร์สามารถปลูกพืชได้

.

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ดินดวงจันทร์ทดลองปลูกพืช แต่ดินที่นำมาทดลองนั้นไม่ดีต่อการปลูกพืช เนื่องจากขาดสารประกอบคาร์บอนและไนโตรเจนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่องค์ประกอบสำคัญที่มี เช่น ฟอสฟอรัส ส่วนใหญ่จะกักขังอยู่ในสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำซึ่งพืชพบว่าดูดซึมได้ยาก ทำให้พืชมีเติบโตได้ไม่ดี ไม่สมประกอบเหมือนลักษณะสายพันธุ์ และยังไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ

.

เนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลก สภาพแวดล้อมของดินบนดวงจันทร์ไม่เพียงแต่ขาดสารอาหารคาร์บอนและไนโตรเจนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช แต่ดินยังประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งพืชดูดซึมได้ยาก ดินบนดวงจันทร์จึงไม่สามารถให้สารอาหารที่ละลายน้ำได้ซึ่งดูดซึมได้สำหรับการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกับดินของโลก

.

ในการแก้ไขปัญหาการทดลองนี้ Zhencai Sun นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการเกษตรจีน (China Agricultural University) และทีมวิจัยได้ จึงทดลองด้วยการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่บนโลก เป็นตัวช่วยสร้างสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตในดินของดวงจันทร์

.

การใช้แบคทีเรียกับดินของดวงจันทร์นั้น เป็นแบคที่เรีย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium และ Pseudomonas fluorescens ที่ผลิตฟอสฟอรัสได้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในการปลูกพืชได้ เนื่องจากแบคทีเรียได้เปลี่ยนแคลเซียมฟอสเฟตในดินของดวงจันทร์เป็นฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุสำคัญที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต และทั้ง 3 สายพันธุ์ต่างเพิ่มระดับฟอสฟอรัสในดินถึง 200% หลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์

.

“แต่ฟอสฟอรัสไม่ใช่สิ่งเดียวที่จำเป็นสำหรับพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโต ต้องมีความสมดุลระหว่างองค์ประกอบอื่นๆ ในดินอีกด้วย เช่น ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง ธาตุอื่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน” ... Karl Hasenstein จากมหาวิทยาลัยลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา กล่าว

.

ในการทดลองที่สำเร็จในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ ได้ใช้ “ต้นยาสูบ” (Nicotiana benthamiana) เพื่อทดลอง และผลการทดลองได้ระบุว่า ต้นยาสูบมีลำต้นและรากที่ยาวขึ้นหลักปลูกในดินที่มีแบคทีเรียสร้างฟอสฟอรัส มากกว่าพืชที่ปลูกในดินที่ไม่มีแบคทีเรีย อีกทั้งยังมีน้ำหนักมากกว่าถึง 4 เท่า รวมถึงมีระดับคลอโรฟิลล์สูงกว่าถึง 100%

.

ความสำเร็จในการปลูกพืชในดินดวงจันทร์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับมนุษย์ นอกจากนั้น ยังช่วยให้อากาศสดชื่นด้วยการให้ออกซิเจน ทำน้ำให้บริสุทธิ์ และแม้กระทั่งให้ความสบายทางอารมณ์ด้วย

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9660000106221