“พลังงานลม” พลังงานธรรมชาติที่สะอาดไม่ก่ออันตรายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสามารถนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น ในปัจจุบันได้มีการนำเอาพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานจากลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อต่อทดแทนการผลิตพลังงานจากฟอสซิล ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

.

“กังหันลมทรงพีระมิด” เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการผลิตพลังงานจากลม ที่ออกแบบโดย บริษัท ที โอเมก้า วินด์ (T-Omega Wind) ประเทศสหรัฐอเมริกา กังหันลมรูปแบบใหม่ที่แปลกตานี้ มีลักษณะเป็นทรงพีระมิด ที่แตกต่างจากกังหันลมทั่วไปที่กังหันจะหันไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วอีกด้านเป็นเสาตั้ง โดยตัวกังหันลมจะอยู่ตรงกลาง ปลายคานทั้งสองด้านของเพลาจะเชื่อมกับเสาแนวทแยง 4 เสา ที่ฐานของเสาก็จะมีฐานลอยรองรับซึ่งจะยึดกับพื้นทะเล โดยที่มีความหย่อนเล็กน้อย นั่นทำให้ตัวกังหันลมสามารถหมุนทิศทางเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนทิศทางลมได้ ทำให้กังหันลมหมุนได้สม่ำเสมอ และสามารถผลิตพลังงานจากลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

กังหันลมรูปทรงใหม่นี้ ได้มีการทดสอบเมื่อเดือนกันยายน ปี 2022 ด้วยการติดตั้งโมเดลกังหันลมทรงพีระมิดขนาด 1/60 ทดลองกับคลื่นจำลองในแทงค์น้ำ และปัจจุบันได้สร้างโมเดลต้นแบบออกมาเพื่อทดสอบใช้จริงในทะเล

.

หลังจากการทดสอบ บริษัทวางแผนผลิตเป็นกังหันผลิตไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ โรเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 เมตร ใบพัดปรับระดับได้ พีระมิดจะมีความสูง 119 เมตร ความกว้างฐานพีระมิดยาวด้านละ 70 เมตร และผลิตไฟฟ้าได้ 44,000 เมกะวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี (ที่อัตรากำลังการผลิต 50%) เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนมากกว่า 4,000 หลัง และสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ 44,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการไม่ใช่รถยนต์สันดาปภายใน 9,000 คันต่อปี

.

การเปรียบเทียบระหว่างกังหันลมแบบเสาเดี่ยวและกังหันลมทรงพีระมิด พบว่า ช่วยต้นทุนล่วงหน้าจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากลดการใช้วัสดุลง การผลิตและการปรับใช้ก็ง่ายดายกว่าการตั้งกังหันลมแบบเสาเดี่ยว อีกทั้งยังออกแบบมาให้สามารถปลดตะขอออกได้ นั่นหมายถึงหากมันเกิดการเสียหาย ก็สามารถปลดตะขอแล้วลากกลับไปซ่อมบำรุงบนบก ไม่จำเป็นต้องพาช่างมาที่ตำแหน่งติดตั้งรวมถึงเครนยกคนขึ้นไปซ่อมกลางทะเล เหมือนกังหันลมรูปแบบเดิม

.

“กังหันพลังงานลมต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสร้างพลังงานได้เยอะ หากสามารถกระจายน้ำหนักไปในหลายๆ เสา มากกว่าเสเดียว กังหันลมพีระมิดจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้”

.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :

www.t-omegawind.com FB : TNN Tech

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9660000111982