สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม THEOS-2A ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. จ.ชลบุรี

.

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม THEOS-2A ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ณ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พล.ต.อำนาจ ดอนงาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พลตำรวจตรีธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร สทอภ. เฝ้าฯ รับเสด็จ

.

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ไปยังอาคารศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ โดยมี รมว.อว. ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยและสูจิบัตร นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ สทอภ. ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก รอง นรม. และ รมว.มท. กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ด้าน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อํานวยการ สทอภ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับภารกิจสำนักงานและภารกิจศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และภารกิจกิจการอวกาศของ สทอภ.

.

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจการดาวเทียมและแผนการพัฒนาดาวเทียมของประเทศไทย ณ โถงอาคาร และการสาธิตระบบรถไร้คนขับจากเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A โดยวิศวกรไทย กระบวนการประกอบทดสอบดาวเทียม การออกแบบและระบบวิศวกรรมดาวเทียม การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติการดาวเทียมขนาดเล็ก 100 - 500 กิโลกรัม การให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน (Aerospace Material Testing) ภาพรวมการปฏิบัติการดาวเทียม การควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ระบบความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้พื้นที่อวกาศ ระบบพยากรณ์สภาพอวกาศ การทดลองในอวกาศ “Liquid Crystal” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NASA โดยในเวลา 13.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9670000021879