สำนักงานปลัด อว. ร่วมกับ ม.บูรพา และ 9 เครือข่ายบริหารการวิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ

.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) โดยมี รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

.

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) จัดขึ้นทั้งหมด 4 Module ตั้งแต่เดือนกันยายน 66 - มีนาคม 67 นับว่าเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้การบูรณาการการทำวิจัยครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP Act) การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และประเทศ Impact pathway หรือเส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย การวัด SROI การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงเทคนิคการ Pitching ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการนี้จึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างนักวิจัยคุณภาพและนักวิจัยมืออาชีพให้กับประเทศต่อไป ทั้งนี้ สป.อว. ต้องขอขอบคุณเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ที่รับดำเนินการทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

.

ในการนี้ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 51 คน ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการทำงานร่วมกันของเครือข่ายบริหารการวิจัยให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9670000023124