GC รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติก 80,000 ใบ และแก้วย่อยสลายได้ จาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคอีสาน เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวครั้งนี้..ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ดาวร่วมกับภาคีเครือข่าย PPP Plastic ทั้งภาครัฐและเอกชน โชว์ความก้าวหน้าครบรอบ 1 ปี พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์สานต่อภารกิจจัดการพลาสติกและขยะในปีที่ 2

ปส. เผยผลตรวจการ์ดพลังงานพบค่าระดับรังสีสูงกว่าขีดจำกัด 350 เท่า ย้ำประชาชนไม่ควรมีไว้ครอบครอง เสี่ยงรับรังสีโดยไม่จำเป็น

วช.ผลักดันต้นแบบชุมชนสีเขียว สร้างจิตสำนึกประชาชนรักสิ่งแวดล้อม ใช้ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงานลม-พลังงานแดด ช่วยชุมขนประหยัดไฟวันละ 100 หน่วย