เนื่องจากการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์จำเป็นต้องอาศัยอวัยวะจริงของสัตว์ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของอวัยวะภายใน อย่างไรก็ตาม การใช้อวัยวะจริงของสัตว์ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลังจากที่สัตว์เสียชีวิตลงก็มีข้อจำกัดตรงที่ “สัตว์ที่ได้รับบริจาคมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้เรียนจำนวนมาก” รวมถึงสภาพอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ที่ได้รับบริจาคอาจมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ การหาสื่อการเรียนการสอนมาใช้แทนอวัยวะสัตว์จริงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Environmental Science and Technilogy เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน ซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ ให้ภาพว่าในแต่ละปีมีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติก หรือที่เรียกว่า "ไมโครพลาสติก" เข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 74,000 ถึง 121,000 อนุภาคโดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของบุคคล

ห้องแล็บจิสด้าได้รับรองมาตรฐานของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แห่งแรกแลัแห่งเดียวในอาเซียน

กรมอนามัย ห่วงช่วงหน้าฝนเสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัดง่าย แนะประชาชนกินผักสมุนไพรและผลไม้รสเปรี้ยวตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มวิตามินซี และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย